วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,276. Anemia of chronic disease VS iron deficiency anemia

Anemia of chronic disease VS iron deficiency anemia

Anemia of chronic disease จะมีลักษณะของเม็ดเลือดแดงที่ติดสีปกติ มีขนาดปกติ (normochromic, normocytic) มีซีดเล็กน้อยถึงปานกลาง Hb อยู่ระหว่าง 9.5-8 g/dl  มี reticulocyte count ต่ำ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการผลิตเม็ดเลือดแดงลดลง  การให้การวินิจฉัยต้องไม่มีการเสียเลือด ผลที่เกิดจากยา ความผิดปกติของการสร้างฮีโมโกลบิน เช่น ธาลัสซีเมีย ร่วมด้วย รวมทั้งต้องทำการตรวจเพื่อแยกจาก iron deficiency anemia

ในตารางด้านล่างนี้เป็นการตรวจเพื่อแยก Anemia of chronic disease กับ iron deficiency anemia


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น