วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,298. แนะนำเว็บไซต์ Journal watch medicine that matters

แนะนำเว็บไซต์ Journal watch medicine that matters

จะช่วยให้แพทย์และผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยประหยัดเวลา รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ในการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ โดยเป็นบทสรุปสั้น ๆ เขียนในมุมมองที่มุ่งเน้นทางคลินิกและการปฏิบัติงาน คัดเลือกการวิจัยและแนวทางการตรวจรักษาที่มีความสำคัญ วิเคราะห์ออกมาเป็นบทสรุป นอกจากนี้ยังครอบคลุมข่าวทางการแพทย์ ข้อมูลทางด้านยา การแจ้งเตือนด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วย 13 สาขาเฉพาะทางได้แก่Cardiology, Dermatology, Emergency medicine, Gastroenterology, General Medicine, HIV/AIDS clinical care, Hospital medicine,  Infectious Diseases, Neurology, Oncology and hematology, Pediatrics and Adolescent medicine, Psychiatry, Women's health เช่นล่าสุดตอนนี้เป็นเรื่อง Follow-Up Chest X-Rays After Pneumonia?

ลองติดตามดูนะครับ...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น