วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,255. Chronic hypertension with pregnancy

หญิง 30 ปี ตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 13 สัปดาห์ ตรวจพบมีความดันโลหิต 160/95 mmHg. นัดมาตรวจซ้ำ ความดันโลหิตก็ยังเท่าๆ เดิม จะให้การวินิจฉัยว่าอะไร? จะให้การดูแลรักษาอย่างไรครับ


ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ
ผู้ป่วยน่าจะเป็น Chronic hypertension เดิมมากกว่าที่จะเป็นความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ เพราะเกิดก่อน 20 สัปดาห์
โดยนิยามของ Chronic hypertension คือ ความดันโลหิตสูง ซึ่งพบก่อนการตั้งครรภ์ หรือ ก่อนอายุครรภ์ 20สัปดาห์ หรือ ภาวะความดันโลหิตสูงยังคงอยู่นานกว่า 12 สัปดาห์หลังคลอด
การเป็น Chronic hypertension เพิ่มความเสี่ยงของการเกิด preeclampsia 17 - 25% (3 - 5% ในประชากรทั่วไป)
จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าการรักษาจะสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรง แต่การรักษาไม่ลดความเสี่ยงต่อการเกิด preeclampsia, placental abruption หรือ growth restriction และไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลลัพท์ที่เกิดขึ้นกับทารก ส่วนยาที่ใช้ดังตารางนี้ครับ


กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

อ้างอิงและอ่านเพิ่ม http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMcp0804872

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ10/8/54 08:25

  เอาเคสมาลงเยอะ ๆๆ นะ พี่หมอ

  topicort

  ตอบลบ
 2. Hyperthyroidism
  Molar pregnancy

  R/o white coat HT ก่อน, ต่อมาR/o. Technique error ต่อมา R/o external causes eg drug, herbal medicine, caffeine, ต่อมาR/o secondary HT ที่ง่ายๆเช่น CKD polycystic kiney แล้วค่อยหา endocrine HT และ renovascular HT

  ตอบลบ