วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,284. Treating diabetic peripheral neuropathic pain

Treating diabetic peripheral neuropathic pain
Am Fam Physician 2010 Jul 15

ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยของโรคเบาหวานซึ่งเกิดขึ้น 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ จะมีการสูญเสียของการรับความรู้สึกแบบสมมาตรเหมือนการสวมถุงมือ-ถุงเท้า เริ่มต้นจากนิ้วเท้าและเป็นมากขึ้นไปสู๋ส่วนต้น ประมาณ 10 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยเบาหวานจะมีอาการปวดจากเส้นประสาทส่วนปลาย โดยจะรู้สึกออกร้อน เหมือนมีอะไรทิ่มแทง ปวดไม่สุขสบายเป็นมากในเวลากลางคืน นอกจากนี้ยังอาจพบความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าที่คนปกติจะไม่เกิดการเจ็บปวด(allodynia) และสภาวะการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมากกว่าที่คนปกติจะพึงเกิด( hyperalgesia) อาการปวดจะรบกวนคุณภาพการนอนหลับ, อารมณ์และระดับความสามารถของการทำงาน
การดูแลรักษาเบื้องต้น ได้แก่การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งภาวะน้ำตาลในเลือดสูงอาจทำให้อาการปวดรุนแรงมากขึ้น การลดความเจ็บปวดได้โดยสมบูรณ์เป็นสิ่งที่คาดหวังและเป็นไปได้ยาก ซึ่งอาการปวดจะลดได้เพียง 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์แม้ได้รับยาขนาดสูงสุด หลักฐานข้อมูลของการรักษามีจำกัดโดยเป็นเพียงการศึกษาเล็กๆ และเป็นการศึกษาแบบ head-to-head จำนวนไม่มาก
แม้ว่า American Society of Pain Educators ได้ออกแนวทางการรักษา แต่ก็เสนอแนะเพียงไม่มากเกี่ยวกับการเลือกยาในอันดับแรกๆ ในลักษณะของอัลกอริทึมตามข้อมูลหลักฐานที่มี
โดยมียาห้ากลุ่มหลักและแนวทางเลือกอื่นเพื่อการรักษา นอกจากนั้นยังบอกขนาดของยาที่ใช้ ราคาค่าใช้จ่าย จำนวนผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเพื่อให้เกิดผลดีเพิ่มขึ้น(numbers needed to treat,NNT ) และผลข้างเคียงที่พบบ่อยๆ

กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

เชิญติดตามอ่านเพิ่มเติม: http://www.aafp.org/afp/2010/0715/p151.html#afp20100715p151-t1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น