วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,304. Premature ventricular contractions (PVCs)

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วย Premature ventricular contractions (PVCs) ที่มีอาการหลายคน ไม่ว่าจะเป็นใจสั่น เป็นลม เหนื่อยงายขึ้น จึงสืบค้นดูพบดังนี้ครับ

 การประเมิน โดยใช้  Lown criteria เพื่อแยกว่า PVCs นั้นจะก่อให้เกิดพยาธิสภาพหรือไม่
-กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำในการเกิดหัวใจห้องล่างเต้นผิดปกติ
Class 0: ไม่มี PVCs
Class 1: มี PVCs น้อยกว่า 30 ตัว/ชม.
-กลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลาง
Class 2: มี PVCs มากกว่า 30 ตัว/ชม.
-กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
Class 3: มี PVCs ที่มีลักษณะหลายรูปแบบ
Class 4a: มี PVCs สองตัวติดกัน
Class 4b: มี PVCs สามตัวติดกัน
Class 5: มีลักษณะของR on T

การรักษา
A.ไม่มีโรคหัวใจ(การทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายปกติ)
1.หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้น
2.มีอาการเล็กน้อย
   -ยังไม่ต้องให้การรักษา
3.มีอาการน้อยกว่า 20% ของจำนวน PVCs ที่เกิดขึ้น
   -อาจให้ Beta Blocker
4.มีอาการมากกว่า 20% ของจำนวน PVCs ที่เกิด
   -พิจารณา Cardiac catheter ablation
B.มีโรคหัวใจ(การทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายผิดปกติ)
1.PVCs เพิ่มความเสี่ยงต่อความพิการและการเสียชีวิต
2.Lown Class 3-5
    พิจารณา Cardiac catheter ablationRef: http://www.fpnotebook.com/cv/EKG/PrmtrVntrclrCntrctn.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น