วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,244. ข้อบ่งชี้การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีในกรณีที่ CD4 ต่ำกว่าหรือเท่ากับ350 cell/cu.mm.

ข้อบ่งชี้การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีในกรณีที่ CD4 ต่ำกว่าหรือเท่ากับ350 cell/cu.mm.

แต่เดิมนั้นผู้ป่วยจะเริ่มได้รับยาต้านไวรัสเมื่อระดับ CD 4 ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 200 cell/cu.mm. ต่อมามีข้อเสนอขององค์การอนามัยโลกให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัสเมื่อระดับ CD 4 ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 350 cell/cu.mm.
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่ 18 เม.ย.54 ในการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีที่ตามระดับ CD 4 ต่ำกว่าหรือเท่ากับ350 cell/cu.mm.
โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 4 ข้อ ได้แก่
1.มีภาวะตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี
2.มีอายุมากกว่า 50 ปีและป่วยเป็นโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง หรือภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
3.มีภาวะแทรกซ้อนทางไตที่เกิดจากเชื้อเอชไอวี และ
4.หญิงหลังคลอดที่มีค่า CD 4 ในขณะตั้งครรภ์ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 350 cell/cu.mm.
กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่มีอาการโรคติดเชื้อฉวยโอกาสผู้ป่วยวัณโรคจะได้รับยาต้านไวรัสไม่ว่าจะมีระดับ CD 4 เท่าใด

Ref: http://suchons.wordpress.com/2011/06/07/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%8A-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น