วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,293. Uric acid stone

หญิง 54 ปี มีปัญหาไตวายเฉียบพลัน ข้อเข่าซ้ายอักเสบจากเก๊าท์ มีก้อนผลึกเก๊าท์ที่ข้อเท้าขวา ผลตรวจยูริค ในเลือด 15 มก./ดล. ผลตรวจอัลตร้าซาวด์พบดังภาพ แต่ภาพเอกซเรย์ไม่พบก้อนนิ่ว คิดว่าสิ่งที่เห็นจากอัลตร้าซาวด์น่าจะเป็นอะไรครับ?


Stone classify by opacity
1. Opaque stone , semi-opaque stone เห็นได้จาก plain KUB
ได้แก่ cystine stone, calcium oxalate stone
2. Non-opaque stone
ได้แก่ uric acid stone
ดังนั้นจากข้อมูลของผู้ป่วยและการจัดแบ่งลักษณะของนิ่วซึ่งเป็นนิ่วชนิด non-opaque stone ทำให้คิดถึง uric acid stone

Ref: http://np112011.kcmhospital.com/joomla2/index.php/np11-bestdownload/category/20-2011-07-14-03-33-55?download=30:14-07-54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น