วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,310. Prurigo nodularis suspect

ชาย 62 ปี มีผื่นที่มือและคอมานานกว่า 3 เดือน ได้รับการรักษาแบผื่นผิวหนังอักเสบ ยังไม่ค่อยจะดีขึ้น รอยโรคเป็นดังภาพ จะให้การวินิจฉัยอะไร หรือมีการวินิจฉัยแยกโรคอะไรบ้างครับ?

ผู้ป่วยได้ผ่านการรักษามาพอสมควรอาจทำให้รอยโรคเปลี่ยนแปลงไป
นอกเหนือจาก Chronic dermatitis แล้ว รอยโรคอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันและอยู่ในการวินิจฉัยแยกโรคได้แก่ Prurigo nodularis, common wart(verruca vulgaris),  seborrheic keratosis, lichen planus, lichen simplex chronicus
ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษระรอยโรคและการกระจายตัวของโรคจึงคิดถึง Prurigo nodularis กว่าโรคอื่น ตำแหน่งหารกระจายตัวของโรค ดังภาพด้านล่าง หรือมีใครมีความเห็นเป็นอย่างอื่นสามารถให้ความเห็นได้นะครับ...

1 ความคิดเห็น:

  1. Thank you very much for sharing information that will be much helpful for making coursework my effective.

    ตอบลบ