วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,308. ข้อคิดเกี่ยวกับการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

การดูแลรักษาผู้ป่วย มีความจำเป็นต้องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็นประจำ เราลองมาดูข้อคิดเกียวกับเรื่องนี้ในบางแง่มุมกันหน่อยนะครับ...

เกี่ยวกับ 5% dextrose/N/2 ที่เราใช้กันบ่อยๆ
เป็น Hypertonic solution เนื่องจากมี Osmolality 406 mOsm/L (ค่าปกติของOsmolality ในเลือดเท่ากับ 285-295 mOsm/L)
โดยใน 1, 000 ml.
-จะมี Glucose 50 gram. คิดเป็นพลังงานเท่ากับ 200 Calories
(1 gram glucose ให้พลังงาน 4 Calories)
-มี Sodium 77 mEq
-มี Chloride 77 mEq

จะเห็นว่าในกรณีที่ผู้ป่วยรับประทานอาหารไม่ได้หรือต้อง NPO นานๆ การให้สารน้ำแม้ว่าจะให้ 3 ขวด/วัน พลังงานที่ได้ก็ยังไม่เพียงพอ เช่นในผู้ใหญ่ชาย นน. 60 กก. ควรได้รับไม่น้อยกว่า 1,500 calories/วัน ส่วนสารน้ำถ้าคำนวนโดยใช้ สูตรของ Holiday&Segar หรืออาจใช้ 35 ml/kg/day ก็น่าจะเพียงพอ ส่วน sodium ซึ่งร่างกายต้องการประมาน 2-4 mEq/Kg/day ก็น่าจะเพียงพอ แต่ไม่มี Potassium ในสารน้ำ(ร่างกายต้องการประมาน 1-2 mEq/Kg/day)
จึงเป็นข้อคิดว่าในกรณีดังกล่าว การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย (ซึ่งยังไม่ได้คิดเรื่องโปรตีน ไขมัน, เกลือแร่และวิตามินตัวอื่นๆ) และอาจส่งผลต่อการหายของโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ด้วย จึงอาจต้องเสริมด้วยการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ หรือถ้าไม่ NPO ระบบทางเดินอาหารทำงานได้ดีแต่รับประทานเองไม่ได้อาจต้องให้อาหารสายยาง

หมายเหตุ: การเขียนหน่วยพลังงานแบ่งได้ดังนี้คือ ถ้าเราเขียนขึ้นต้นด้วย C ตัวพิมพ์ใหญ่มันจะเท่ากับ 1,000 calorie (จะสังเกตุได้ว่าตอนนี้ c เป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วนะครับ) ซึ่งก็จะเท่ากับ kcal นั่นเอง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ครับ
1 Calorie  =  1000 calorie = 1  kcal

1 ความคิดเห็น:

  1. Thank you very much for sharing information that will be much helpful for making coursework my effective.

    ตอบลบ