วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,292. Non posterior acoutic shadow mass in gallbladder

ชาย 81 ปี ปวดแน่นท้องด้านขวาบน 1 เดือน ตรวจอัลตร้าซาวด์ ในถุงน้ำดีพบดังภาพ สิ่งที่เห็นสามารถเป็นอะไรได้บ้างครับ?


เป็น Hyperechoic lesion ที่ไม่มี posterior acoutic shadowing อยู่ภายในถุงน้ำดี
differential diagnosis ได้แก่ sludge ball หรือ tumefactive sludge ซึ่งเป็น thick biliary sludge ที่เกิดจากการมี bile stasis เป็นเวลานานๆ differential diagnosis อื่นๆ ได้แก่เนื้องอกบางอย่าง อาจแยกจากกันโดยใช้ color doppler ถ้าเป็น sludge ไม่ควรมีลักษณะของการมีหลอดเลือดอยู่ภายใน

Ref: หนังสือการตรวจโรคด้วยคลื่นความถี่สูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนังสือโรคตับและทางเดินน้ำดี อ.เติมชัย ไชยนุวัติ และไพโรจน์ เหลืองโรจนกุล
http://www.ultrasound-images.com/gall-bladder.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น