วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,250. การวินิจฉัยภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน

การวินิจฉัยภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน

การวินิจฉัยภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานอาศัยเกณฑ์ 3 ประการ ร่วมกัน(Whipple triad) ได้แก่
1.ระดับพลาสมากลูโคสที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 มก/ดล.
2.มีอาการและอาการแสดงของภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด
3.และอาการหายไปเมื่อได้รับน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรต
การกำหนดะดับพลาสมากลูโคสที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 มก/ดล.แทนที่จะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 มก/ดล.ดังที่ใช้โดยทั่วไปเนื่องจากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 มก/ดล.เป็นระดับที่เริ่มมีผลต่อระดับควบคุมไม่ให้ระดับกลูโคสในเลือดต่ำลงมากเกินไป (glucose counter-regulatory system) และเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและแก้ไขโดยเร็วก่อนที่จะเกิดภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดระดับรุนแรง

Ref: แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น