วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,286. Evaluation of acute pelvic pain in woman

Evaluation of acute pelvic pain in woman
Am Fam Physician.  2010 Jul 15

การวินิจฉัยภาวะปวดท้องน้อยในผู้หญิงเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะอาการและอาการแสดงหลายอย่างขาดความไวและความจำเพาะ ในเบื้องแรกภาวะที่เป็นอันตรายฉุกเฉินเช่นท้องนอกมดลูก ใส้ติ่งอักเสบ การแตกของถุงน้ำรังไข่ และภาวะที่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น ภาวะอักเสบติดเชื้อในช่องเชิงกราน การบิดขั้วของรังไข่ก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณา การถามประวัติเกี่ยวกับลักษณะการปวด การทบทวนตามระบบ ข้อมูลทางด้านนรีเวช เพศประวัติด้านสังคม นอกจากนั้นกาการตรวจร่างกายจะช่วยให้การวินิจฉัยแยกโรคได้แคบลง ซึ่งภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยได้แก่ ภาวะอักเสบติดเชื้อในช่องเชิงกราน การแตกของถุงน้ำรังไข่ ใส้ติ่งอักเสบ แต่อย่างไรก็ตามย้งมีภาวะอื่นที่อยู่ในการวินิจฉัยแยกโรคซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน การตรวจทางด้าน Imaging บ่อยครั้งที่มีความจำเป็น การอัลตร้าซาวด์ผ่านทางช่องคลอดควรจะเป็นการตรวจอันดับแรกเพราะมีความไว สามารถบอกสาเหตุได้ครอบคลุม และไม่ต้องสัมผัสกับรังสี ควรที่จะสงสัยภาวะอักเสบติดเชื้อในช่องเชิงกรานเมื่อได้ตัดสาเหตุอื่นออกไปแล้วเนื่องจากลักษณะการแสดงออกมีหลากหลาย จากการศึกษาหลายชิ้นพบว่า 20-50% ของผู้หญิงที่มาด้วยอาการปวดท้องน้อยจะมีภาวะอักเสบติดเชื้อในช่องเชิงกราน โดยในวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดควรให้การพิจารณาเป็นพิเศษ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น