วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,274. การเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าหัวใจในภาวะโพแตสเซียมในเลือดต่ำ

การเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าหัวใจในภาวะโพแตสเซียมในเลือดต่ำ

การเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าหัวใจในภาวะโพแตสเซียมในเลือดต่ำที่เราคุ้นเคย เช่นการมี U wave แต่จริงๆ แล้วในภาวะนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงของ EKG อีกหลายอย่าง ถ้าพบลักษณะ EKG ดังนี้อาจต้องคิดถึงภาวะโพแตสเซียมในเลือดต่ำไว้ด้วย
โดยถ้าต่ำกว่า 3.5 mEq/L จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง เช่นมี ST depression มี U wave และเมื่อต่ำกว่า 2.5 จะพบ ST depression ชัดมากขึ้นจนอาจจะเป็นลักษณะ Inverted T wave, U  wave จะชัดมากขึ้นและจะสูงกว่า T wave, PR interval ยาวมากขึ้น ดังในภาพ
นอกจากนั้นยังสามารถเกิด atrial หรือ ventricular arrhythmia ได้ด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น