วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,279. Pleural effusion

Pleural effusion

น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดเกิดขึ้นจากการที่มีน้ำจำนวนมากผ่านเข้ามาในช่องของเยื่อหุ้มปอดมากเกินกว่าที่จะกำจัดหรือระบายออกไป
กลไกต่างๆ ที่ทำให้เกิดน้ำในเยื่อหุ้มปอดได้แก่
-การมีน้ำเพิมขึ้นระหว่างเนื้อเยื่อของปอดแล้วทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของความดันเส้นเลือดฝอยของปอด เช่นในภาวะหัวใจล้มเหลว
-การมีการซึมผ่านได้ เช่น ปอดอักเสบ
-การลดลงของความดันภายในปอด เช่นในปอดแฟบ(atelectasis)
-การลดลงของแรงที่ทำหน้าที่ในการดึงดูดน้ำไว้ภายในหลอดเลือด เช่น ภาวะที่มีโปรตีนในเลือดต่ำ
-การเพิ่มขึ้นของการซึมผ่านของเยื่อหุ้มเซลและการอุดตันของท่อน้ำเหลือง เช่น มะเร็งเยื่อหุ้มปอด หรือมีการติดเชื้อ
-ความผิดปกติของกระบังลม เช่น การมีน้ำสะสมในเยื่อหุ้มปอดจากโรคตับ(hepatic hydrothorax )
-ภาวะการรั่วของท่อน้ำเหลืองในช่องอก เช่น ภาวะการมีน้ำเหลืองในช่องเยื่อหุ้มปอด (chylothorax)
ถึงแม้ว่าจะมีหลากหลายโรคที่ทำให้เกิดน้ำในเยื่อหุ้มปอด แต่ที่พบบ่อยได้แก่ ภาวะหัวใจล้มเหลว, มะเร็ง, ปอดอักเสบ, วัณโรค และเส้นเลือดในปอดอุดตัน ขณะที่ปอดอักเสบเป็นสาเหตุที่ได้บ่อยในเด็ก
ส่วน Loculated effusions มักจะเกิดจากการมีอักเสบของเยื่อหุ้มปอด เช่น การมีหนอง, มีเลือดในเยื่อหุ้มปอด หรือวัณโรค บางครั้งการมีน้ำสะสมอยู่ในระหว่างกลีบของเยื่อหุ้มปอดจนดูคล้ายการมีก้อนที่ปอด
มีการอธิบายว่าการที่ Transudate มักเป็นด้านขวามากกว่าซ้ายเนื่องจากพื้นที่ผิวของเยื่อหุ้มปอดข้างขวามีมากกว่าhttp://www.cardiophile.com/on-which-side-is-pleural-effusion-in-cardiac-failure-more-common

5 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ18/8/54 15:19

  เพราะพื้นที่ผิวปอดข้างขวามีมากกว่าข้างซ้ายนี่เอง

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
 3. I say many thanks for the info you provide to increase knowledge

  ตอบลบ
 4. Thanks for sharing your favorite resources. I have two kids who will benefit from me having comprehension questions readily available.
  jual obat aborsi jakarta

  ตอบลบ
 5. Nice post and keep always update, i like your blog.

  ตอบลบ