วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,245. หลักการใช้ยาบำบัดในโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

หลักการใช้ยาบำบัดในโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
(Principle of Pharmacotherapy in Cardiac Arrhythmias)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารมณ์ เจษฎาญานเมธา
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น