วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,290. Delirium

หญิง 74 ปี ตามองเห็นแค่ลางๆ เดิม และมีสมองฝ่อเดิม(จากผล CT brain ตอนมี head injury เมื่อ 1 ปีก่อน แต่ไม่มีเลือดออกในสมอง)  ผู้ป่วยมีอาการสับสนมา 2 วันโดยมีอาการเกิดขึ้นเฉียบพลัน สับสนบุคคล-วันเวลา-สถานที่ เห็นสิ่งต่างๆในบ้านที่ปกติแล้วไม่มี ไม่นอน ไม่รับประทานอาหาร พูดบ่นคนเดียว หงุดหงิดง่าย มือขยับไปมาไม่อยู่นิ่งเป็นช่วงๆ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนก่อน ไม่มีคอแข็ง ไม่มีแขนขาอ่อนแรง ไม่มีไข้ ไม่เคยมีอาการเช่นนี้มาก่อน ไม่มีโรคทางด้านจิตเวชมาก่อน ไม่มีโรคประจำตัวอื่นๆ ไม่ได้รับปรัทานยาใดๆ เป็นประจำ ผลการตรวจ CBC Electrolyte Ca BUN Cr BS ปกติ คิดว่าผู้ป่วยน่าจะเป็นอะไร? จะให้การรักษาอย่างไรครับ?

ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ 
จากข้อมูลข้างต้นทำให้คิดถึง ภาวะที่ผู้ป่วยมีอาการสับสนเฉียบพลัน หรือ Delirium มากที่สุด
Diagnostic criteria for delirium
A. Disturbance of consciousness (i.e., reduced clarity of awareness about the environment) with reduced ability to focus, sustain, or shift attention.
B. A change in cognition (e.g., memory deficit, disorientation, language disturbance) or development of a perceptual disturbance that is not better accounted for by a preexisting, established, or evolving dementia.
C. The disturbance develops over a short period of time (usually hours to days) and tends to fluctuate during the course of a day.
D. Evidence from the history, physical examination, or laboratory findings indicate that the disturbance is caused by direct physiologic consequences of a general medical condition.

การรักษาที่สำคัญ
-คือให้การรักษาตามสาเหตุ
-การให้ยา
-การดูแลทั่วไปประเมินความต้องการของผู้ป่วย ช่วยเหลือความจำเป็นพื้นฐาน เช่น การทานอาหาร ความสะอาดห้องควรมีแสงสว่างเพียงพอ มีนาฬิกา ปฏิทินระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ แก่ผู้ป่วย ครอบครัว ญาติ

Progress case: ผู้ป่วยมีอาการอยู่ประมาณ 3 วัน หลังจากผู้ป่วยนอนหลับได้เป็นเวลา 11 ชม. เมื่อตื่นขึ้นมา อาการก็หายเป็นปกติครับ

Ref: http://www.aafp.org/afp/2003/0301/p1027.html
http://psychi1.md.kku.ac.th/site_data/myort2_71/26/OrganicMentalDisordersForDentistsMay09.pdf

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ24/8/54 11:33

  topicort อาการเป็นมาก ช่วงกลางคืน มากกว่ากลางวัน เป่าครับ acute onset + loss of cognition
  นีกถึง DELIRIUM DDX dementia กลุ่ม
  Alzheimer'sdisease
  การดูแล 1. จัดสภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยคุ้นเคย เปิดไฟกลางคืนให้สว่าง ลดการกำเริบช่วงกลางคืน
  2. วุ่นวาย พิจารณา sedative

  ตอบลบ