วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,406 สรุปแนวทางโรคความดันโลหิตสูงของยุโรป 2013

2013 European Hypertension Guidelines

1.จุดสำคัญ
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือคำแนะนำของความดันโลหิตตัวบนเพียงตัวเดียว (systolic blood pressure ) เป้าหมายอยู่ 140 มิลลิเมตรปรอทสำหรับผู้ป่วยเกือบทั้งหมด
ซึ่งแตกต่างกับคำแนะนำก่อนหน้านี้ซึ่งมีเป้าหมายที่ 140/90 มิลลิเมตรปรอท สำหรับผู้ป่วยมีความเสี่ยงในระดับต่ำและระดับปานกลาง และ 130/80 มิลลิเมตรปรอท สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าจะยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน
2. การวินิจฉัยโรคและการประเมินความเสี่ยง มีคำแนะนำใหม่ได้แก่
-ขยายบทบาทสำหรับการตรวจวัดความดันโลหิตที่บ้าน, วัดความดันโลหิตแบบพกพา หรือทั้งสองอย่างร่วมไปกับการวัดความดันโลหิตในศูนย์บริการทางการแพทย์
-เน้นความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยครอบคลุม
3. การรักษา โดยแนวทางนี้ยังให้คำแนะนำใหม่ซึ่งรวมถึงยาลดความดันโลหิต 
-ยังไม่ให้การรักษาในผู้ป่วยที่เกือบจะมีความดันโลหิตสูง (high normal BP) [Class III]
-ไม่มีการบ่งบอกเฉพาะเจาะจงของยาว่าจะใช้ยาเดี่ยวหรือร่วมกัน
-โปรโตคอลที่ปรับปรุงแล้วสำหรับการใช้ยาร่วมกันไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ลำดับชั้นของยา แต่ออกไปในลักษณะแต่ละรายบุคคลบนพื้นฐานของการมีโรคร่วม
-มีการมุ่งเน้นไปที่ผู้หญิงในช่วงการตั้งครรภ์อันเนื่องมาจากครรภ์เป็นพิษ และความดันระยะยาวโลหิตสูงในระยะยาวในด้านความเสี่ยงและการรักษา
-แนวทางที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน, หนุ่มสาวและผู้สูงอายุ รวมถึงกลยุทธ์สำหรับยาที่ใช้ในการรักษายาในคนที่มีอายุระหว่าง 80 ถึง 89 ปี
(octogenarians)

Ref: http://www.jwatch.org/na31671/2013/07/23/2013-european-hypertension-guidelines

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น