วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,450 Functional dyspepsia

ก่อนอื่นมาดูความหมายของคำว่า dyspepsia ก่อนนะครับ คืออาการที่รู้สึกปวด แน่นอึดอัด ไม่สุขสบายตรงกลางของช่องท้องส่วนบน
ซึ่งสาเหตุของ dyspepsia พบดังนี้
1. functional dyspepsia 60-90%
2. Peptic ulcer 8-25%
3. GERD 3-15%
4. CA stomach 1-3%
5. Liver and biliary system disease 10%

เกณฑ์การวินิจฉัยล่าสุดโดย Rome III criteria
1. มีอาการอย่างน้อย 1 อาการดังต่อไปนี้
  -อาการจุกแน่นหลังมื้ออาหาร
  -อิ่มเร็วกว่าปกติ
  -อาการปวดบริเวณลิ้นปี่
  -อาการแสบร้อนบริเวณลิ้นปี่
2. ไม่มีหลักฐานที่บ่งถึงโรคทางกายภาพ (structural disease) รวมถึงผลการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นที่สามารถอธิบายอาการของผู้ป่วยได้
3. โดยมีอาการอย่างน้อยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และมีอาการมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนก่อนการให้การวินิจฉัย

ซึ่ง functional dyspepsia แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะอาการปวดท้อง ได้แก่
Epigastrium pain syndrome และ Postprandial distress syndrome

Ref: -Dyspepsia and Functional Dyspepsia อ.พญ. มณฑิรา มณีรัตนะพร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
-Siriraj Internal Board Review 3rd edition

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น