วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,413 Inappropriate sinus tachycardia

บ่อยครั้งที่พบว่าผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้หญิงจะมีภาวะหัวใจเต้นเร็วแบบไม่เหมาะสม หรือไม่พบสาเหตุ จึงมาทบทวนเรื่องนี้ครับ

Inappropriate sinus tachycardia เป็นที่มีภาวะหัวใจเต้นเร็วโดยมี EKG เป็น sinus rhythm ที่คงอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่สัมพันธ์เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับระดับกิจกรรมต่างๆ ของร่างกาย อารมณ์ พยาธิสภาพ หรือจากการใช้ยา
กลไก น่าจะเกิดจากหลายปัจจัย โดยมี 2 กลไกหลักได้แก่
1. การเพิ่มขึ้นอย่างอัตโนมัติของ sinus node
2. ความผิดปกติในการควบคุม sinus node เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของซิมพาเทติกหรือการลดลงของพาราซิมพาเทติก
พบบ่อยในบุคลากรทางการแพทย์และประมาณร้อยละ 90 จะเป็นผู้หญิง อายุเฉลี่ยจะอยู่ที่ 26-50  ปี อาจจะมีอาการ ใจสั่น เจ็บหน้าอก หายใจไม่สะดวก เหนื่อย หน้ามืด วิงเวียน หรือแม้แต่รู้สึกจะเป็นลม โดยผู้ป่วยบางรายอาจจะไม่มีอาการ แต่ตรวจพบได้จากการตรวจร่างกาย
การวินิจฉัย
1. พบมีการเต้นของหัวใจที่เป็นแบบ sinus tachycardia (เกิน 100 ครั้ง/นาที) ระหว่างวันร่วมกับการที่มีหัวใจเต้นขึ้นเร็วในการตอบสนองต่อกิจกรรมต่างและการมีหัวใจเต้นปกติในตอนกลางคืนซึ่งยืนยันโดย 24 h. Holter
2. การมีภาวะหัวใจเต้นเร็วและอาการนั้นไม่ใช่ลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ
3. ลักษณะของ P wave และ endocardial activation เป็นลักษณะของ sinus rhythm
การรักษา
คือการพยายามตรวจหาสาเหตุก่อน เพื่อจะได้แก้ไขจะให้การรักษาในผู้ป่วยที่มีอาการ ซึ่งความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใน (cardiomyopathy) ในกรณีที่ไม่ให้การรักษายังไม่เป็นที่ทราบแต่น่าจะน้อย ซึ่งยา beta blockers น่าจะมีประโยชน์โดยเป็นยาที่ใช้เป็นยาหลักตัวแรก มีข้อมูลว่า nondihydropyridine CCB เช่น verapamil และ diltiazem ก็มีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ดื้อต่อการรักษาการรักษาโดย catheter abrasion จะเป็นการรักษาที่สำคัญ

Ref: ACC/AHA/ESC guidelines for the management of patients with supraventricular arrthmia, European Heart journal (2003) 24, 1857-189

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น