วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,455 Sgarbossa criteria ในการวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในผู้ป่วยที่มีภาวะ Left bundle branch block

เนื่องจากบางครั้งไม่ทราบว่า left bundle branch block (LBBB) ที่พบในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมีอยู่เดิมหรือเกิดขึ้นมาใหม่ บางครั้ง EKG ใน LBBB เองอาจจะดูเหมือนการมี ST elevation ได้ ทำให้เป็นสิ่งที่ยากในการวินิจฉัย และการมี LBBB จะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ และยังเป็นข้อบ่งชี้ในการให้การรักษาแบบ invasive management
ซึ่ง Sgarbossa criteria  สามารถที่จะช่วยในการวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในผู้ป่วยที่มีภาวะ  Left bundle branch block โดย

-ST segment elevation อย่างน้อย 1 มม. และไปในทิศทางเดียว (condordant)กับ QRS complex : 5 คะแนน
-ST segment depression อย่างน้อย 1 มม. ใน lead V1, V2, หรือ V3 :  3 คะแนน
-ST segment elevation อย่างน้อย 5 มม. และไปในทิศทางตรงข้าม (disdordant)กับ QRS complex : 2 คะแนน

ถ้าคะแนนรวมตั้งแต่  3  คะแนนขึ้นไป แสดงถึงความน่าจะเป็นที่ผู้ป่วยจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอย่างน้อย 66% ซึ่งจะเห็นว่าเพียงแค่มีข้อ 1 หรือ 2 ก็จะได้คะแนนตามเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว

Ref: http://www.learntheheart.com/cardiology-review/sgarbossa-criteria/
www.errama.com/system/spaw2/uploads/files/AMIต้น.pdf‎

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น