วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,416 เป้าหมายของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยที่นอนโรงพยายบาล โดย ADA 2013

ในผู้ป่วยวิกฤต
-ควรเริ่มให้การรักษาด้วยอินซูลิน โดยควรควบคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในช่วง 140-180 mg / dL
-เป้าหมายที่เข้มงวดมากขึ้นเช่น 110-140 mg / dL อาจจะเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยบางกลุ่มที่ประเมินแล้วว่าจะไม่เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดอย่างมีนัยสำคัญ
-ผู้ป่วยวิกฤตมีความจำเป็นต้องใช้โปรโตคอลอินซูลินทางหลอดเลือดดำซึ่งมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการบรรลุเป้าหมายของระดับน้ำตาลที่ต้องการโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างรุนแรง
ในผู้ป่วยไม่วิกฤต
-ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนสำหรับเป้าหมายของระดับน้ำตาลในเลือดที่เฉพาะเจาะจง คือถ้ารับการรักษาด้วยอินซูลิน เป้าหมายของระดับกลูโคสในเลือดก่อนอาหารโดยทั่วไปคือน้อยกว่า 140 mg / dL ระดับน้ำตาลแบบสุ่มน้อยกว่า 180 mg / dL ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างปลอดภัย โดยเป้าหมายที่เข้มงวดมากขึ้นอาจจะเหมาะสมในผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ซึ่งเคยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแบบเข้มข้นมาก่อน และเป้าหมายที่เข้มงวดน้อยกว่าอาจจะเหมาะสมในผู้ที่มีโรคประจำตัวร่วมรุนแรง

Ref: http://care.diabetesjournals.org/content/36/Supplement_1/S11.full

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น