วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,476 Severe sepsis and septic shock

Review article
Critical care medicine
N Engl J Med    August 29, 2013

อาการทางคลินิกของการติดเชื้อมีได้หลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเริ่มต้นของการติดเชื้อ สาเหตุของเชื้อ รูปแบบของการสูญเสียหน้าที่อย่างเฉียบพลันของอวัยวะ ภาวะสุขภาพพื้นฐานของผู้ป่วย, และช่วงระยะเวลาก่อนที่จะเริ่มต้นของการรักษา
อาการแสดง (sign) ของการติดเชื้อและความผิดปกติของอวัยวะที่อาจจะไม่ชัดเจน และทำให้แนวทางจากการประชุมระหว่างประเทศล่าสุด ได้กำหนด warning signs ของการติดเชื้อในระยะเริ่มแรก ภาวะที่อวัยวะสูญเสียการทำงานอย่างเฉียบพลัน ส่วนใหญ่เกิดกับระบบการหายใจและระบหัวใจ-หลอดเลือด โดยระบบหายใจมักจะเกิด acute respiratory distress syndrome (ARDS) ส่วนและระบบหัวใจ-หลอดเลือดในเริ่มต้นจะมีความดันโลหิตต่ำ มีการเพิ่มขึ้นของแลคเตทในเลือด
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Incidence and Causes
-Clinical Features
-Outcome
-Pathophysiology
-Treatment
-Search for New Therapies
-Conclusions
-Source Information

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1208623

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น