วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,468 การแบ่งความรุนแรงของ mitral regurgitation โดยใช้การประมาณด้วยสายตา (eye ball grading) จากการตรวจ echocardiography

สามารถแบ่งได้เป็น 4 เกรด โดยมี 3 อ้างอิงดังนี้


         
                       อ้างอิง 1           อ้างอิง 2                  อ้างอิง 3
Grade 1              1+                  Trivial                       Mild
Grade 2              2+                  Mild                          Moderate
Grade 3              3+                  Moderate                 Moderate-severe
Grade 4              4+                  Severe                     Severe

Ref: http://www.youtube.com/watch?v=O0EapRNaNJ0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น