วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,428 R ratio for drug induce liver injury

ในกรณีที่พบว่ามีตับอักเสบจากยา สามารถแบ่งรูปแบบออกได้โดยการใช้ R ratio

R ratio = (ALT/UNL) / (ALP/UNL)
โดย UNL = upper normal limit

การแปลผล ค่า R ratio
-ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป : Hepatitis patternตัวอย่าง ได้แก่ยา paracetamol, allopurinol, Amiodarone, HAART, NSAID
-ระหว่าง 2-5 : Mixted patternตัวอย่าง ได้แก่ยา amitriptyline, enalapril, Carbamazepine, Sulfonamide, Phenytoin
-ตั้งแต่ 2 ลงมา : Cholestasis pattern  ตัวอย่าง ได้แก่ยา anabolic steroid, chlopromazine, clopidogrel, erythromycin, hormone contraception

หมายเหตุ: ค่า ALT และ ALP จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ถ้านำค่าในวันที่สูงสุดมาคำนวนจะทำให้กลุ่ม cholestasis หรือ mixted พบได้มากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้ใช้ค่าแรกที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติมาใช้

Ref:
http://www.cumedicine.org/assets/home/medjournal/26_1.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Hepatotoxicity

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น