วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,422 ความชุกของมะเร็งต่อมลูกหมากที่ซ่อนเร้นสูงจากการชันสูตรศพ

Prevalence of Occult Prostate Cancer at Autopsy Is High 
Allan S. Brett, MD reviewing Zlotta AR et al. J Natl Cancer Inst 2013 Jul 17

การตรวจชันสูตรศพแสดงให้เห็นถึงความชุกที่สูงของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายอายุมาก ในการศึกษาการชันสูตรศพนี้นักวิจัยตรวจสอบต่อมลูกหมากจากผู้ชายรัสเซีย  220 คน (อายุเฉลี่ย 63 ปี) และชาวญี่ปุ่น 100 คน (อายุเฉลี่ย 69 ปี) โดยเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากและเสียชีวิตจากสาเหตุอื่น ๆ
ความชุกโดยรวมของมะเร็งต่อมลูกหมากเป็น 37% ในผู้ชายรัสเซีย และ 35% ในผู้ชายญี่ปุ่น แต่ความชุกเพิ่มขึ้นตามอายุ จากการศึกษาแบบ cohort พบว่าในคนรัสเซียมีความชุกประมาณ 45% สำหรับผู้ชายที่อายุ  60 ปีและ 70 ปี  (ไม่มีใครที่มีอายุมากกว่า 80) ในชาวญี่ปุ่นมีความชุกเป็น 31%, 44%, และ 59% ที่อายุ 60 ปี, 70 ปี และ 80 ปี ตามลำดับ
โดยในคนที่พบว่ามีมะเร็งต่อมลูกหมากพบความชุกของเนื้องอกด้วยการใช้ Gleason score ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 7 อยู่ที่  23% ในชาวรัสเซียและ 51% ในชาวญี่ปุ่น การกระจายออกไปนอกต่อมลูกหมากพบ 11% ของทั้งสองกลุ่ม

Ref: http://www.jwatch.org/na31811/2013/08/08/prevalence-occult-prostate-cancer-autopsy-high

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น