วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,460 Parathyroid disorders

American Family Physician
August 15 2013 Vol. 88 No. 4

ความผิดปกติของต่อมพาราไธรอยด์มีลักษณะทางคลินิกที่พบได้มากที่สุดคือการมีความผิดปกติของแคลเซียมในเลือด ผู้ป่วยที่มีภาวะพาราไทรอยด์ทำงานมากผิดปกติที่เกิดจากตัวต่อมพาราไทรอยด์เอง (primary hyperparathyroidism) ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะแคลเซียมในเลือดสูงในผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการหรืออาจมีโรคกระดูก, นิ่วที่ไต, อาการทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังจะเกิด secondary hyperparathyroidism ร่วมกับผลของโรคเรื้อรังโรคไตกับเกลือแร่และความผิดปกติของกระดูก
ภาวะที่ต่อมพาราไทรอยด์ทำงานน้อย (hypoparathyroidism) ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายหลังการผ่าตัด และสามารถเกิดจากภูมิคุ้มกันต่อตัวเองไปทำลายต่อมส่วนสาเหตุอื่นๆ พบได้น้อย
การประเมินผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระดับแคลเซียมในเลือด ได้แก่ประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจระดับแคลเซียมในเลือดซ้ำ การวัดระดับครีเอตินิน แมกนีเซียม วิตามินดี และระดับพาราไทรอยด์ฮอร์โมน การรักษาในผู้ป่วยที่มีอาการคือการผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด์ออก การรักษาในผู้ที่ไม่มีอาการของ primary hyperparathyroidism ได้แก่การติดตามอาการ การติดตามระดับแคลเซียมและระดับครีเอตินินในเลือด และความหนาแน่นของกระดูก ภาวะที่ต่อมพาราไทรอยด์ทำงานน้อยผิดปกติมีความจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและให้วิตามินดี (เช่น calcitriol) เสริม

Ref: http://www.aafp.org/afp/2013/0815/p249

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น