วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,458 แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาไข้เดงกี่และไข้เลือดออกเดงกี่ในผู้ใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาชีพ

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-กล่าวนำ
-ไข้เดงกี (dengue fever : DF)
-ไข้เลือดออกเดงกี (dengue hemorrhagic fever: DHF)
     เกณฑ์การวินิจฉัยไข้เลือดออกเดงกี
     การดำเนินโรคของไข้เลือดออกเดงกี
-ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเดงกีรุนแรงและอาการ/อาการแสดงที่เป็นสัญญาณอันตราย
-แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ใหญ่สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก  และผู้ป่วยที่รับไว้รักษาไวในโรงพยาบาล
-แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาไข้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีในสตรีตั้งครรภ์
-ข้อควรระวังในการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่
-สรุปแนวการดูแลรักษาผู้ปวยติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ใหญ่
-เอกสารอ้างอิง

ลิ้งค์ http://www.rcpt.org/index.php/e-news/127-2013/314-e-newsletter-7th-2556.html

8 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณใากคับ

  ตอบลบ
 2. surachai13419/8/56 11:46

  อาจารย์ครับ ใน CPG หน้าที่ 6 มีประโยคหนึ่งในการรักษาแบบผู้ป่วยนอก เขียนว่า " หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จำเป็น เช่น ยา NSAIDs, H2 blocker"

  ไม่ทราบว่าทำไมต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยา H2 blocker ครับ แค่เพราะว่ามันยังไม่จำเป็นต้องให้เพราะมี upper GI bleeding หรือ เพราะว่ามันมี rare adverse reaction คือ thrombocytopenia ครับ หรือว่ามีเหตุผลอื่น

  ตอบลบ
 3. surachai13419/8/56 15:06

  มีอีกอันครับ ในหน้า 11 เขียน max dose ของ norepinepgrine ว่า "1-2 mcg/kg/min" แต่ผมอ่านเจอจากหลายๆที่ว่าในผู้ใหญ่ให้ max dose 30 mcg/min ซึ่งถ้าหนัก 60 kg จะได้แค่ 0.5 mcg/kg/min ไม่ทราบว่าในกรณี dengue ผมจะสามารถให้ได้ถึง 120 mcg/min เลยไหมครับ

  ตอบลบ
 4. surachai13419/8/56 15:39

  หรือว่าที่ไม่ให้ H2 blocker เพราะมีผลต่อตับครับอาจารย์

  ตอบลบ
 5. ค้นดู มีการกล่าวว่าการให้ยากลุ่ม H2 blocker แก่ผู้ปวยติด
  เชื้อไวรัสเดงกีเพื่อป้องกันเลือดออกยังไม่มีการศึกษาว่าสามารถลดอัตราการอาเจียนเป็นเลือดได้ แต่บางรายงานพบว่าระดับของเกร็ดเลือดที่ต่ำลงมีความสัมพันธกับการอาเจียนเป็นเลือด
  ตามลิ้งค์นี้ครับ
  https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.med.cmu.ac.th%2FHOME%2Ffile%2F5509Dengue.pdf&ei=RT8SUsXbJ4qFrgeOnICACQ&usg=AFQjCNGKCu7MjaePuBI8gCzO7p9IRdBZfw&sig2=vYLtjuy28nkpPolZo_0JZg

  ตอบลบ
 6. เรื่อง Norepinephrine (noradrenaline) พี่เขียนไว้โดยละเอียดตามนี้ครับ

  http://www.phimaimedicine.org/2011/05/1212-norepinephrine-noradrenaline.html

  ตอบลบ
 7. surachai13420/8/56 05:30

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ