วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,402 เหตุผลทางการแพทย์ที่ต้องทำให้บ้าน ที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะปลอดควันบุหรี่

จากรายงานคณะผู้เชี่ยวชาญด้านบุหรี่และสุขภาพ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งลอนดอน 2548 
แปลและเรียบเรียงโดย ศ.พน. ประกิต วาทีสาธกกิจ
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

เนื้อหาประกอบด้วย
-ควันบุหรี่มือสองคืออะไร และมีอันตรายอย่างไร
-ผลกระทบต่อสุขภาพของควันบุหรี่มือสอง
-สภาพการได้รับควันบุหรี่มือสอง
-การเสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่มือสองในอังกฤษ
-การป้องกันการได้รับควันบุหรี่มือสองในที่ทำงาน
-การป้องกันการได้รับควันบุหรี่มือสองบ้าน
-แง่มุมกฏหมายเกี่ยวกับการได้รับควันบุหรี่มือสอง
-ความคิดเห็นของประชาชนต่อการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
-กฏหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและที่ทำงาน ข้อโต้แย้งด้านจริยธรรมและสิทธิส่วนบุคคล
-ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
-ข้อโต้แย้งและการรับมือของบริษัทิบุหรี่ต่อการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและที่ทำงาน
-ข้อสุปและข้อเสนอแนะ
-จะป้องกันตัวเองและคนที่คุณรักจากควันบุหรี่มือสองได้อย่างไร

ลิ้งค์ http://resource.thaihealth.or.th/system/files/documents/ehtuphlthaangkaaraephthy_1-8.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น