วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,469 การประเมินความรุนแรงของ mitral regurgitation ด้วยวิธีการวัด vena contracta ใน echocardiography

ส่วน vena contracta เป็นส่วนที่แคบที่สุดของเจ็ต (jet) หรือเป็นตำแหน่งของ (flow acceleration) ซึ่งอยู่บริเวณรูเปิด (orifice) หรือต่ำลงมาจาก orifice ซึ่งตำแหน่งนี้เป็นการใหลของเลือดแบบแลมมินาร์ (laminar flow) ซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่า anatomic regurgitant orifice เนื่องจาก boundary effects ซึ่งพื้นที่หน้าตัดของ vena contracta จะเป็นตัวแทนของการวัด effective regurgitant orifice area (EROA) ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งแคบที่สุดของ actual flow โดยขนาดของ vena contracta จะไม่ขึ้นกับอัตราการใหลและความดันที่ขับในรูเปิดที่คงที่ แต่ถ้ารูเปิดมีการเปลี่ยนแปลง vena contracta จะมีการเปลี่ยนแปลงตาม hemodynamics หริอระหว่าง cardiac cycle


การแปลผล
-น้อยกว่า 0.3 ซม. = เล็กน้อย
-ระหว่าง 0.3 – 0.7 ซม.  = ปานกลาง
-มากกว่า 0.7 ซม.  = รุนแรง

ดูวีดีโอการวัด http://www.youtube.com/watch?v=O0EapRNaNJ0

Ref: http://ehjcimaging.oxfordjournals.org/content/4/4/237.full.p
www.advancedecho.co.uk/Nick%20Goodfield.pdf‎

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น