วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,473 กระดูกสันหลังเคลื่อน (spondylolisthesis)

กระดูกสันหลังเคลื่อน spondylolisthesis เป็นการเลื่อนตัวของกระดูกสันหลังข้อบนไปทางด้านหน้าเมื่อเทียบกับกระดูกสันหลังข้อล่าง ซึ่งรากศัพท์นี้มาจากภาษากรีก โดยคำว่า spondylo แปลว่า กระดูกสันหลัง ส่วนคำว่า listhesis แปลว่าการเลื่อนบนทางที่ลื่น สามารถเกิดได้หลายระดับ แต่เกิดมากที่สุดคือกระดูกสันหลังระดับเอวส่วนล่าง และส่วนใหญ่เกิดจากการบาดเจ็บจากการใช้งานมากโดยเฉพาะการการแอ่นหลังอย่างมากซ้ำๆ โดยกระดูกสันหลังเสื่อม (spondylolysis) เป็นการแตกของกระดูกสันหลังโดยเฉพาะในส่วนของ pars interarticularis โดยอาจจะสัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์กับการเกิดกระดูกสันหลังเคลื่อนก็ได้  ถ้ามีความผิดปกติหรือเสียหาย pars interarticularis ทั้งสองข้าง จะก่อให้เกิดการเคลื่อนของกระดูกสันหลัง มักเกิดกับ  L5 - S1 ทำให้เกิดกระดูกสันหลังเคลื่อน
แบ่งได้เป็น 6 ชนิด
Type1 Congenital (dysplastic) สาเหตุเกิดจากการไม่เจริญของ superior articular facet
Type 2 Isthmic (spondylolytic) เกิดจากความผิดปกติหรือเสียหาย pars interarticularis
Type 3 Degenerative เกิดจากความเสื่อมของ articular
Type 4 Traumatic เกิดจากการแตกหักหรือการเคลื่อนของกระดูกสันหลังระดับเอว โดยไม่เกียวข้องกับ pars interarticularis
Type 5 Pathologic สาเหตุเกิดจากมะเร็ง การติดเชื้อ หรือความผิดปกติของกระดูกชนิดอื่นๆ
Type 6 Postsurgical (iatrogenic)

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://emedicine.medscape.com/article/95556-overview

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น