วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,456 Apnea-hypopnea index (AHI) เพื่อประเมินความรุนแรงของ obstructive sleep apnea

Apnea-hypopnea index (AHI) เป็นตัวชี้วัดความรุนแรงของ obstructive sleep apnea

ก่อนอื่นต้องรู้จักความหมายของ 2 ภาวะนี้ก่อน
1. Apnea คือการหยุดหายใจเป็นเวลาตั้งแต่ 10 วินาทีขึ้นไป
2. Hypopnea คือการหายใจที่น้อยลงหรือคือภาวะที่ลมหายใจ (flow) ลดลงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 วินาที โดย flow จะมีลักษณะได้ดังนี้
A.ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 30 ของการหายใจปกติ + O2 sat ลดลงตั้งแต่ 4%
B. ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 50 ของการหายใจปกติ + O2 sat ลดลงตั้งแต่ 3% หรือมี arousal (การสะดุ้งตื่น)

Apnea-hypopnea index (AHI) = นำทั้งสองค่ามารวมกัน หารด้วยจำนวนชั่วโมงที่นอนหลับ

(เหตุผลที่นำมารวมกันเนื่องจากเนื่องจากทั้งสองภาวะก่อให้เกิดการรบกวนการนอนหลับได้เหมือนกัน)

โดยในผู้ใหญ่ปกติจะมีค่าไม่เกิน 5 ครั้ง/ชั่วโมง ในเด็กจะมีค่าไม่เกิน 1 ครั้ง/ชั่วโมง ถ้ามากกว่า 20 ครั้ง/ชั่วโมง จะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

Ref: -Siriraj Internal Board Review 3rd edition
http://www.doctor.or.th/clinic/detail/6923

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น