วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,463 ภาวะที่เหงือกขยายตัวจากการใช้ยา phenytoin [Phenytoin-induced gingival overgrowth (PIGO)]

ภาวะที่เหงือกมีการขยายขนาดเป็นผลข้างเคียงที่สามารถพบได้บ่อยจากการใช้ยา phenytoin (ในบางอ้างอิงพบได้ถึง 50% ของผู้ที่ใช้ยา) มีผลต่อสุขภาพและความสวยงาม การมีสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อความรุนแรงของการเกิด Phenytoin-induced gingival overgrowth (PIGO) โดยขึ้นกับระยะเวลา เป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวของเซลล์ไฟโบรบลาซท์, การหมุนเวียนของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน, ขบวนการอักเสบ และปัจจัยที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต (growth factors) บนพื้นฐานของกรรมพันธุ์ที่มีแนวโน้มในการที่จะเพิ่มขนาดมากขึ้นในองค์ประกอบต่างๆของสารระหว่างเซลล์ของเนื้อเยื่อที่เกิด PIGO
การรักษาได้แก่ การเปลี่ยนเป็นยากันชักตัวอื่นๆ ดูแลสุขภาพในช่องปากและการตัดออก โดยมีหลักฐานว่าการให้กรดโฟลิคเสริมช่วยลดอุบัติการณ์ของการเกิดได้ โดยให้ในขนาด 0.5 มก./วัน

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21651505
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21482950

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น