วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,452 ประโยชน์ของการให้ beta bloker ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

-ลดการออกฤทธิ์ของ cathecolamine ช่วยลดการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ลดอัตราการเต้นหัวใจ ลดความดันโลหิต ทำให้ลดการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ
-ลดตวามเสี่ยงของการเกิด VF ที่จะก่อให้เกิดการเสียชีวิตโดยกระทันหัน
-ลดอัตราการเต้นหัวใจ จะทำให้เลือดไหลไปที่หลอดเลือดโคโรนารีมากยิ่งขึ้น และลด afterdepolarizations + ลด triggered activity
-ลด automaticity, เพิ่ม electrophysiologic threshold และลด conduction
-ทำให้การทำงานของ  left ventricular diastolic ดีขึ้นและ ทำให้ restrictive filling pattern ลดลง
-และในคนที่ยังไม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ พบว่าช่วยลดอัตราการดำเนินของ coronary atherosclerosis

Ref: Uptodate
-Siriraj Internal Board Review 3rd edition

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น