วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,414 ทำไมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนใหญ่มักจะให้เป็น 5% dextrose/glucose

สารน้ำชนิด 5% dextrose/glucose
หมายถึงการมี น้ำตาลดังกล่าว 5 กรัมในสารละลาย 100 มิลลิลิตร โดยกลูโคส 1 กรัม จะให้พลังงาน  4 กิโลแคลลอรี่ = ให้พลังงาน   0.2 กิโลแคลลอรี่/1 มิลลิลิตร ส่วนเดร็กโตส จะให้พลังงาน  3.4 กิโลแคลลอรี่ = ให้พลังงาน   0.17 กิโลแคลลอรี่/1 มิลลิลิตร ซึ่งพบว่าการให้ปริมาณน้ำตาลในระดับนี้ในช่วงก่อนและหลังการผ่าตัดหรือการงดอาหารในช่วงสั้นๆ จะเกิดความสมดุลย์ระหว่างการใช้พลังงานของร่างกายและการที่ไม่เกิดระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไป แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ ในสารน้ำ 5% glucose 1,000 มิลลิลิตร ก็จะมี glucose 50 กรัม คิดเป็นพลังงานเท่ากับ 200 กิโลแคลลอรี่
จะเห็นว่าในกรณีที่ผู้ป่วยรับประทานอาหารไม่ได้หรือต้อง NPO นานๆ การให้สารน้ำแม้ว่าจะให้ 3 ขวด/วัน พลังงานที่ได้ก็ยังไม่เพียงพอ ยกตัวอย่าง เช่นในผู้ใหญ่ชาย นน. 60 กก. basal metabolic rate จากการคำนวนที่ยังไม่รวมการคูณกับ stress factor ควรได้รับไม่น้อยกว่า 1,500  กิโลแคลลอรี่/วัน แต่พลังงานที่ได้จากสารน้ำ 3 ขวดเป็นเพียง 600 กิโลแคลลอรี่ ดังนั้นอาจจะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้ เกิดอาการต่างๆ เนื่องจากพลังงานไม่เพียงพอ โดยถ้ายังไม่สามารถรับประทานอาหารเพิ่มหรือไม่ได้ใส่สายยางให้อาหาร ก็อาจต้องเพิ่มความเข้มข้นของ % น้ำตาลครับ

Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Intravenous_sugar_solution
http://www.phimaimedicine.org/2010/02/336-intravenous-fluid.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น