วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,451 สัญญาณอันตราย (alarm feature) ใน dyspepsia ที่สมควรได้รับการสืบค้นหาสาเหตุ

สัญญาณอันตราย (alarm feature) ใน dyspepsia ที่สมควรได้รับการสืบค้นหาสาเหตุได้แก่
1. อายุมากกว่า 55 ปี
2. ปวดท้องรุนแรงจนต้องตื่นกลางดึก
3. น้ำหนักลด
4. อาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายดำ
5. กลืนติด กลืนลำบาก
6. อาเจียนเรื้อรัง
7. ซีด
8. เหลือง
9. ตับ, ม้าม, ต่อมน้ำเหลืองโต
10. ไข้
11. พบมีก้อนในท้อง
12.ท้องอืดมาก

ส่วนสัญญาณอันตรายที่สมควรได้รบการสืบค้นโดยการส่องกล้องทางเดินอาหา แนะนำโดยสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2553 ได้แก่
1.  กลืนลำบาก 
2.  มีประวัติหรือหลักฐานการสญเสียเลือดในทางเดินอาหาร เช่น อาเจียนเป็นเลือด ภาวะซีดจากการขาดเหล็กเป็นต้น 
3.  น้ำหนักลดโดยไม่สามารถหาเหตุอธิบายได้ 
4.  อาเจียนต่อเนื่อง 

Ref: -Dyspepsia and Functional Dyspepsia อ.พญ. มณฑิรา มณีรัตนะพร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
-Siriraj Internal Board Review 3rd edition

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น