วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,465 ผลของคอร์ติโคสเตียรอยด์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ผลของคอร์ติโคสเตียรอยด์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน คือจะยับยั้งภูมิคุ้มกันที่ติดตัวมาแต่กำเนิด (innate immunity) และภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลัง (acquired immunity) และส่งผลต่อทั้ง humoral immune และ cellular immune คือมีผลกดการทำงานของ T cell, B cell, phagocytes และ cytokines ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลต่อขบวนการอักเสบ
ซึ่งอาจจะส่งผลข้างเคียงได้โดย
-เพิ่มความไวต่อการติดเชื้อจากภายในร่างกาย โดยเฉพาะในขนาดสูง (เช่นวัณโรค)
-เพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาว โดยเฉพาะการเพิ่มนิวโทรฟิล
-ลดประสิทธิภาพและเพิ่มความเสี่ยงของการให้วัคซีน
โดยไม่ควรให้วัคซีนโปลิโอ, MMR (measles, mumps, rubella) ในกรณีที่ได้ขนาดสูง (มากกว่า 20 มก./วัน) แต่สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความปลอดภัยและเป็นคำแนะนำในการให้

Ref: -http://dermnetnz.org/treatments/systemic-steroids.html
-คอร์ติโคสเตียรอยด์ในโรครูมาติค ตำราโรคข้อ สมาคมรูมาติซึมแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น