วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,472 การใช้ nystagmus ในการแยกสาเหตุของ central และ peripheral

Central 
-มักจะเป็นลักษณะ vertical หรือ pendular (horizontal และ jerk มักไม่พบ)
-Fast beat ไปทางด้านที่เป็นรอยโรค
-ให้มองนิ่งค้างไว้ (gaze fixation) มักจะไม่ดีขึ้น
-ตรวจพบมีความผิดปกติของ cerebellar sign ร่วมด้วย
Peripheral 
-มักจะเป็นลักษณะ horizontal และ jerk
-Fast beat จะหนีออกจากด้านที่เป็นรอยโรค
-ดีขึ้นการมองนิ่งค้างไว้
-ตรวจไม่พบความผิดปกติของ cerebellar sign ร่วมด้วย

และถ้าลงรายละเอียดเพื่อแยกหาตำแหน่งของรอยโรคอาจจะต้องดูถึง wave form ของ nystagmus ด้วย โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากอ้างอิงด้านล่างนี้ครับ

Ref: http://teddybrain.wordpress.com/2013/01/16/what-nystagmus-can-tell-you-in-neurology-clinical-approach-to-nystagmus/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น