วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,464 Tumor necrosis factor inhibitors for inflammatory bowel disease

Clinical therapeutics
N Engl J Med August 22, 2013

Inflammatory bowel disease เป็นคำรวมของโรค ulcerative colitis และ Crohn's disease ซึ่งทั้งสองพบได้บ่อยในความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารชนิดเรื้อรัง ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล มีภาวะแทรกซ้อนจากยาและการรักษา รวมถึงอาจต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด และพบว่ามีความเสียงที่เพิ่มขึ้นของการเกิดมะเร็งลำใส้ใหญ่และใส้ตรง
Proinflammatory cytokine TNF-α พบว่ามีบทบาทสำคัญในการเชื่่อมโยงการอักเสบที่ทำให้เกิดลำไส้อักเสบเรื้อรังใน inflammatory bowel disease
Anti–TNF-α antibodies ที่สังเคระห์ขึ้นได้รับการแสดงให้เห็นว่าลดกระบวนการอักเสบ นอกจากนั้น TNF inhibitors ยังสามารถชักนำ apoptosis ของ TNF-α–producing immune cells และลดการผลิตของ proinflammatory cytokines ต่างๆ จากเซลเหล่านี้และเซลอื่น ๆ

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Pathophysiology and Effects of Therapy
-Clinical Evidence
-Clinical Use
-Adverse Effects
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Recommendations
-Source Information

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMct1209614

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น