วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,429 เกณฑ์ในการหยุดยาเมื่อมีภาวะตับอักเสบ โดย FDA

1. กรณี hepatitis หรือ mixed pattern 
  -ALT มากกว่า 8 เท่า ของ UNL
  -ALT มากกว่า 5 เท่า ของ UNL นานเกิน 2 สัปดาห์
  -ALT มากกว่า 3 เท่า ของ UNL และ TB มากกว่า 2 เท่าของ UNL หรือ PT, INR มากกว่า 1.5 เท่าของ        UNL
2. กรณี cholestasis pattern
   - มีอาการของตับอักเสบ
   -TB มากกว่า 3 เท่าของ UNL
   -PT, INR มากกว่า 1.5 เท่าของ UNL

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น