วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,477 Diagnosis and treatment of peripheral arterial disease

American Family Physician
September 1 2013 Vol. 88 No. 5

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย peripheral arterial disease (PAD) เป็นการแข็งตัวของหลอดเลือดที่นำไปสู่​​การตีบของหลอดเลือดแดงใหญ่ที่อยู่ต่ำลงไปจาก aortic arch อาการที่พบมากที่สุดคือการเกิดอาการปวดหรือชาร้าวลงขาจนต้องหยุดพัก (claudication) มีเพียงเพียง 10% ของผู้ป่วยที่มี claudication ที่เป็นแบบดั่งเดิม-ชัดเจน ประมาณ 8-12 ล้านคนของชาวเมริกันมี PAD และพบว่ามี 15% -20% ของผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 70 ปี
Ankle-brachial index (ABI) สามารถใช้สำหรับการคัดกรองและวินิจฉัย PAD ใน​การดูแลผู้ป่วยระดับปฐมภูมิ  โดย ABI ที่น้อยกว่า 0.9 มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าของ relative risk สำหรับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและทุกสาเหตุของการเสียชีวิต
ในการปรับปรุงการแบ่งระดับขั้นความเสี่ยงของโรคหัวใจ-หลอดเลือดและการแก้ไขปัจจัยเสี่่ยง ทางสมาคมโรคเบาหวานอเมริกันแนะนำให้ตรวจคัดกรอง ABI สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 50 ปีที่มีโรคเบาหวาน และสมาคมหัวใจอเมริกันแนะนำให้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปทุกคน และผู้ที่อยู่ 50 ปีขึ้นไปที่มีประวัติของโรคเบาหวานหรือสูบบุหรี่
เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าการตรวจคัดกรองนำไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจน้อยลงหรือมีอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุลดลง U.S. Preventive Services Task Force จึงไม่เห็นด้วยกับการแนะนำให้ตรวจคัดกรอง PAD
การรักษา claudication รวมถึงการออกกำลังกาย, การเลิกสูบบุหรี่, การรักษาด้วยยา statin และการรักษาด้วยยาต้านเกล็ดเลือดที่มีแอสไพรินหรือยา clopidogrel และอาจจะใช้ cilostazol ในผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติโรคหัวใจล้มเหลว การผ่าตัดโดยสวนหลอดเลือดอาจจะพิจารณาในผู้ป่วยที่มีการจำกัดการดำเนินชีวิต
ถูกจำกัดจาก claudication ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา

Ref: http://www.aafp.org/afp/2013/0901/p306

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น