วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,474 ข้อควรพิจารณาเรื่องขนาดยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน (Acute kidney injury, AKI)

ควรพิจารณาขนาดยาในกรณีผู้ป่วยมี AKI นอกเหนือจากในกรณีผู้ป่วย CKD ที่เราค่อนข้างคุ้นเคยกันอยู่แล้ว  โดยพิจารณาในยาแต่ละชนิด เนื่องจากมีความแตกต่างกันไป โดยเฉพาะยาที่มีผลต่อไตที่จำทำให้เกิด AKI มากขึ้น ยาบางอย่างสามารถให้เท่าเดิมหรือใกล้เคียงของเดิมโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ ยาบางอย่างอาจต้องให้ขนาดเพิ่มขึ้นเพราะ volume of distribution เพิ่มขึ้น ควรมีการติดตามระดับของยาถ้าเป็นไปได้ โดยเฉพาะยาที่มี therapeutic range แคบ เฝ้าระวังยาที่เป็นพิษต่อไต หรือยาที่มีแนวโน้มจะเกิดพิษถ้าระดับยาในเลือดสูงกว่าระดับที่ใช้เพื่อการรักษา (therapeutic level) ถ้าไม่ได้การติดตาม การดู pharmacodynamic พบว่ามีประโยชน์ การติดตามดูระดับครีเอตินิน ปริมาณปัสสาวะ สภาวะของสารน้ำในร่างกาย (volume status) มีประโยชน์ในการนำมาพิจารณาขนาดยา การดูแลผู้ป่วยร่วมกับเภสัชกรจะทำให้เกิดผลดีและความปลอดภัยกับผู้ป่วยมากขึ้น

อ้างอิงและอ่านเพิ่ม: Drug dosing consideration in patients with acute and chronic kidney disease—a clinical update from Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น