วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,424 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ CT หรือ MRI ในผู้ป่วยที่มีอาการชัก

ข้อบ่งชี้ได้แก่
ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ CT brain ในผู้ป่วยที่ชักครั้งแรก
   1.  โรคลมชักชนิด localization related (focal, local, partial) epilepsies and syndromes
         ที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
   2.  ชักครั้งแรกหลังจากอายุ 25 ปี (late onset epilepsy)
   3.  มีความผิดปกติทางระบบประสาทที่ยังไม่ทราบสาเหตุ
   4. อาการชักรุนแรงมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกันชัก
   5.  โรคลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา (intractable epilepsy)
   6. มี Todd 's paralysis หลังชัก
   7.  ตรวจประเมินเพื่อเตรียมการผ่าตัด

โดย MRI สามารถเห็นรอยโรคที่มีขนาดเล็ก เช่น หลอดเลือดสมองขนาดเล็ก และเห็นรอยโรคบริเวณสมองส่วน temporal lobe, brain stem,cerebellar และรอยโรคบางชนิดที่เป็นมาแต่กำเนิด เช่น hippocampal sclerosis, cortical dysplasia, heterotropia  แต่การส่ง MRI ควรคำนึงถึงความจำเป็นต่อผู้ป่วยหรือต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมด้วย ซึ่งในเบื้องต้นส่วนใหญ่ยังใช้ CT scan เป็นการตรวจในอันดับแรกอยู่

Ref: -แนวทางการรักษาโรคลมชัก สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขาวิชาชีพ คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สปสช.
-แนวทางการรักษาโรคลมชักสำหรับแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น