วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,426 ข้อควรทราบเรื่องยาพาราเซตามอล (paracetamol) ซึ่งเป็นยาที่เราใช้กันบ่อยมาก

ดูดซึมจากทางเดินอาหารได้อย่างสมบูรณ์ (60-98%) รวดเร็วและดูดซึมได้ทันทีภายหลังการกินยา (absorption half-life = 4.5 minutes with no lag time) ให้ระดับยาสูงสุดในเลือด ภายใน 30-60 นาที การเริ่มต้นออกฤทธิ์ในการระงับปวดเกิดขึ้นภายใน 30 นาที และลดไข้ได้ภายใน 1 ชั่วโมง ดังนั้นเห็นได้ว่า paracetamol ในรูปยากินสามารถออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างรวดเร็วบางกรณีเช่นผู้ป่วย NPO หรือไม่สามารถรับประทานยาได้ อาจใช้การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ในการฉีดเข้ากล้ามเนื้อจากข้อมูลพบว่าขนาดของยาที่ใช้โดยการฉีดทางกล้ามเนื้อในผู้ใหญ่จะใช้ 300 มก. ซึ่งบริษัทยาส่วนใหญ่จะมีขนาดบรรจุ 1 แอมป์ = 2 มล. = 300 มก. แต่บางอ้างอิงใช้ที่ขนาด 10 มก./กก./วัน ส่วนการฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำอาจเกิดผลข้างเคียงจากสารที่ช่วยละลายยา (co-solvent) ซึ่งในเมืองไทยยังไม่มียาที่เตรียมมาในรูปการฉีดทางหลอดเลือดโดยตรงที่เป็นชนิด prodrug คือ propacetamol ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้จากหัวข้อที่เคยทำไว้ตามลิ้งค์นี้ครับ ลิ้งค์

Ref: http://www.drugs.com/mmx/paracetamol.html
http://www.nlem.in.th/node/10178
http://www.bnhhospital.com/th/pharmacy_library/detail/Paracetamol-IM-300-Mg-Injection

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น