วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,423 การจำแนกลักษณะของอาการชัก

การจำแนกลักษณะของอาการชักโดยใช้ International League Against Epilepsy (ILAE) 1981
Partial seizure
- Simple partial seizure
- Complex partial seizure
- Partial seizure evolving to secondarily generalized tonic clonic seizure
Generalized seizure
- Absence seizure
- Generalized tonic-clonic seizure
- Generalized clonic seizure
- Generalized tonic seizure
- Atonic seizure
- Myoclonic seizure
Unclassified seizure
- Infantile spasms

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น