วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,421 การแยกอาการปวดที่เกิดจากหัวใจและที่ไม่ใช่หัวใจ cardiac pain VS noncardiac pain

บางครั้งอาจพบผู้ป่วยมาด้วยอาการเจ็บหน้าอก การแยกสาเหตุว่ามาจากหัวใจหรือไม่ได้มาจากหัวใจถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ พอจะมีแนวทางแยกกันได้ดังนี้
อาการปวดที่เกิดจากหัวใจ (cardiac pain)
-ลักษณะ บีบรัดเหมือนโดนกดทับหน้าอก
-ตำแหน่ง ใต้กระดูกสันอก อาจร้าวไปคาง ใหล่ แขนด้านใน หลัง โดยเฉพาะทางด้านซ้าย ลักษณะค่อนข้างกว้าง จะบอกตำแหน่งได้ไม่ชัดเจน
-ระยะเวลา ประมาณ 30 วินาที - 30 นาที
-สิ่งกระตุ้น การออกกำลังกาย ภาวะเครียด หลังรับประทานอาหาร อากาศเย็น
-สิ่งที่ทำให้ดีขึ้น การหยุดพัก ยาขยายหลอดเลือดหัวใจ

อาการปวดที่ไม่ใช่จากหัวใจ (noncardiac pain)
-ลักษณะ รู้สึกเหมือนของแหลมทิ่มแทง อาจออกร้อน
-ตำแหน่ง มักจะบอกตำแหน่งได้ชัดเจน มีลักษณะเป็๋นจุด มักไม่ร้าวไปตำแหน่งอื่นเหมือนอาปวดการ          ร้าวจากหัวใจ
-ระยะเวลา อาจสั้นเป็นวินาทีหรือนานเป็นชั่วโมง
-สิ่งกระตุ้น มักไม่สัมพันธ์กับสิ่งกระตุ้นที่เกิดจากหัวใจ แต่มักสัมพันธ์กับการขยับร่างกาย
-สิ่งที่ทำให้ดีขึ้น ถ้าสาเหตุมาจากระบบกล้ามเนื่้อและโครงร่าง อาจดีขึ้นด้วยการบีบนวด ไม่ดีขึ้นด้วยการให้ ยาขยายหลอดเลือดหัวใจ

เป็นเพียงแนวทางกว้างเพราะในส่วนที่เป็น noncardiac จะมีสาเหตุมาก ไม่สามารถกล่าวได้หมด จะมีลักษณะของอาการปวดที่มีความแตกต่างกันไป เข่น อาการปวดที่เกิดจากระบบกล้ามเนื่้อและโครงร่าง ระบบหายใจ ระบบทางเดินอหาร ภาวะทางจิตใจและระบบประสาทอัตโนมัติ

Ref: ภาวะฉุกเฉินอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด ผศ.นพ.ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น