วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,415 ทำไมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนใหญ่มักจะให้เป็น normal saline/2 (0.9% NaCl/2)

จากข้อมูลพื้นฐานที่ว่า ร่างกายต้องการโซเดียมประมาน 2-4 mEq/Kg/day ในคนซึ่งหนัก 50 กิโลกรม จึงต้องการประมาณ 100-200 mEq ต่อวัน เมื่อมาดูสารน้ำที่เป็น normal saline/2 (0.9% NaCl/2) จะพบว่ามีโซเดียมอยู่ 77 meq ถ้าเป็น normal saline(0.9% NaCl) ก็จะมี 154 mEq
ดังนั้นจะเห็นว่าการให้ normal saline/2 ในกรณีที่ไม่ไดรับโซเดียมจากแหล่งอื่นเลย การให้สารน้ำวันละ 2 ขวดก็จะได้รับโซเดียมในปริมาณที่ร่างกายต้องการ และถ้าผู้ป่วยสามารถรับประทานได้ด้วยหรือมีแหล่งของโซเดียมจากที่อื่นก็สามารถปรับลดลงได้ตามส่วนครับ ส่วนในกรณีที่ร่างกายมีการสูญเสียโซเดียมออกจากร่างกายมากด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ มีภาวะโซเดียมในเลือดต่ำก็พิจารณาสารน้ำที่มีความเข้มข้นของโซเดียมมากกว่า เช่น normal saline หรือ 3% NaCl ครับ และสิ่งที่ควรตะหนักก็คือควรจะหาสาเหตุของภาวะโซเดียมในเลือดต่ำเพื่อแก้ไขอย่างจำเพาะด้วย เพราะการให้เสริมดังที่กล่าวมาจะเป็นเพียงการรักษาชดเชยในเบื้องต้นหรือลดอาการและความรุนแรง และยิ่งใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นของโซเดียมสูงๆ ก็จะมีผลข้างเคียงได้มากขึ้น การให้จึงต้องทำด้วยความระมัดระวังครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น