วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,478 การแยกความแตกต่างระหว่าง Cheyne-Stoke breathing และ Biot's breathing

อาจจะพบผู้ป่วยที่มีลักษณะการหยุดหายใจเป็นช่วงๆ โดยเฉพาะ Cheyen-Stoke breathing และ Biot's breathing โดยทั้งสองจะมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งมีข้อพิจารณาและข้อควรทราบดังนี้ครับ

Cheyne-Stoke breathing โดยมีการหายใจตื้นแล้วลึกขึ้นเรื่อยๆ แล้วกับมาตื้นใหม่ และมีช่วงที่หยุดหายใจประมาณ 15-120 วินาที หมุนเวียนไปเรื่อยๆ สาเหตุได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง, การบาดเจ็บสมอง, เนื้องอกสมอง, พิษจากคาร์บอนไดออกไซด์, ภาวะทางด้านเมตาบอลิกที่มีผลต่อสมอง (metabolic encephalopathy) อาจพบได้ในคนปกติที่ขึ้นไปอยู่บนที่สูงเป็นครั้งแรก และอาจเป็นผลข้างเคียงจากการได้ยามอร์ฟีนทางหลอดเลือดดำ


 Biot's breathing (aka "Cluster" breathing) คือการหายใจซึ่งมีช่วงที่แรงกว่าสม่ำเสมอเท่าๆ กันโดยตลอด และมีช่วงที่หยุดหายใจประมาณ 15-120 วินาที ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกันกับ Cheyne-Stoke breathing ยกเว้นการที่มี tidal volume เท่าๆ กันโดยตลอด สาเหตุมักเกิดจากความเสียหายต่อ medullu เนื่องจาก  uncal หรือ tenorial herniation หรืออาจจะเกิดได้จากการ การใช้ยาโอปิออยด์เป็นเวลานาน


Ref: http://www.breathsounds.org/rtedu/pattern.html

2 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณความรู้ที่นำมาแบ่งปันค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ เป็นประโยชน์มากค่ะ

    ตอบลบ
    คำตอบ
    1. ครับ ขอบคุณเช่นกีนครับ

      ลบ