วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,410 เกณฑ์การวินิจฉัย Left bundle branch block

ลักษณะของ EKG ที่เกิดจาก left bundle branch block เกิดจากการที่กระแสไฟฟ้าใน left bundle branch เดินทางลงมาได้ช้ากว่าปกติ ส่วนทาง right bundle branch เดินทางได้ตามปกติ โดยมีลักษณะดังนี้
-RSR' ใน V5,V6,1,aVL
-ไม่มี Q wave ใน lead V5, V6, 1
-Slurred S ใน V1,V2
-QRS  มากกว่า 0.10 นาที และน้อยกว่า 0.12 นาที  = incomplete LBBB
-QRS มากกว่า  0.12 นาที = complete LBBB
-ST depression และ inverted T เรียกว่า secondary ST-T changes

เพิ่มเติม
-จะเห็นว่าจะสลับกับใน Right bundle branch block
    โดย RSR’จะอยู่ใน V1,V2
     ส่วน Slurred S ’จะอยู่ใน V5,V6,1,aVL
-ส่วนรายละเอียดว่าทำไมจึงเกิดลักษณะของ EKG แบบนี้จะมีรายละเอียดค่อนข้างมากและใช้เวลาในการอธิบายเยอะขอให้อ่านเพิ่มเติมตามอ้างอิงที่ 2 นะครับ

Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Left_bundle_branch_block
ตำราคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก อ. พยงค์ จูทา 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น