วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553

575. Salt-pepper appearance in scleroderma

Sign ที่เห็นคือ...................พบได้ใน................
พบจุดประขาวสลับดำกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณหน้าท้องเรียกว่า salt-pepper appearance โดยส่วนใหญ่มักพบกระจายอยู่เป็นหย่อมๆ บริเวณหน้าผาก ข้างหู ต้นคอ หน้าอกบริเวณกระดูกไหปลาร้า แขนขาและหลังมือหลังเท้า ซึ่งผู้ป่วยคนนี้เป็น
 Systemic sclerosis (scleroderma)

1 ความคิดเห็น:

  1. Imp Hypopigment lesion
    Ddx Post inflammatory lesion e.g. after herpes
    Vitiligo
    Tinea versicolor

    ตอบลบ