วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553

595. ปัจจุบันขั้นตอนในการรักษาผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังคือ?

ปัจจุบันขั้นตอนในการรักษาผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังคือ?

การรักษาแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน สามารถปรับขึ้นลงได้ตามอาการของผู้ป่วย โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดต้องอ่านต่อในแนวทางตาม Link ครับ...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น